Skip to main content

Prenájom stropného debnenia DOKA

Vyberte si z našej ponuky, alebo si prezrite kompletný cenník nižšie

  • Cena prenájmu stropného debnenia DOKA sa počíta na dobu 45 dní, v prípade kratšieho nájmu sa cena nemení. Ak je doba prenájmu vyššia než 45 dní, cena prenájmu sa počíta individuálne.
  • Za každý začatý deň po termíne prenájmu sa počíta vopred dohodnutá suma za omeškanie. Po osobnom alebo telefonickom dohovore je možná tolerancia maximálne 3 dni.
  • Pri odbere malého množstva (jednotlivých kusov) sa cena stanoví vopred podľa platného cenníka.